bjap.nl

Het arbeidsrecht is voor iedereen die werkt binnen een formele arbeidsrelatie waarschijnlijk een noodzakelijk kwaad. Veel tijd brengen we door op ons werk. Het werk is als net een weergave van het echte leven. In goede tijden gaat alles vanzelf en zijn de onderlinge relaties op de werkvloer goed. Helaas bestaan er ook mindere tijden. Er kan onenigheid bestaan over de loonbetaling, de werktijden en/of de voortzetting van de onderlinge werkrelatie.

Het is altijd slim om zowel in goede als slechte tijden gebruik te maken van iemand met kennis en kunde op het gebied van het arbeidsrecht. Wat kan ik bieden om ervoor te zorgen dat je je kunt richten op je werk, zonder je zorgen te hoeven maken allerlei juridische consequenties die te maken hebben met het uitvoeren van je werk.

  • Heb je een nieuwe baan dan kan ik de arbeidsvoorwaarden in een nieuwe arbeidsovereenkomst beoordelen.

  • Ben je werkgever en wil je weten of het personeelsbeleid/arbeidsvoorwaarden van de werknemer(s) goed zijn. Ik geef advies.

  • Of je nu werkgever of werknemer bent. Ik kan advies geven over de wijze waarop je moet omgaan met een arbeidsconflict.

  • In sommige situaties is de enige oplossing dat je als werknemer en werkgever afscheid van elkaar neemt. Ik sta je graag bij in een juridische procedure om de arbeidsrelatie te beëindigen.

  • Werk je in het onderwijs. De arbeidsvoorwaarden hebben een eigen karakter, maar ik verleen graag en kundig juridische bijstand.

Reacties (1)